การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอิสมาแอ - ฮาวอ

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2556 สาขาช่างไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

0937250842

อีเมล์

-

ที่อยู๋

77/3 ม.2 ต.กอลำ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

ประวัติ

รับงานส่วนตัว

จบแล้วไปทำอะไร

รับงานส่วนตัว

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีราย 15000 บาทต่อเดือน