การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายมูฮาหมัดซูลกีฟลี - บุหลง

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2546 สาขาช่างไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

080-7614098

อีเมล์

-

ที่อยู๋

65 ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

ประวัติ

เปิดร้าน ลีการไฟฟ้า

จบแล้วไปทำอะไร

เจ้าของกิจการ ลีการไฟฟ้า

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เจ้าของกิจการ ลีการไฟฟ้า