การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายรอซาลี - โดหะมิ

หลักสูตรที่จบ

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า

เบอร์โทรศัพท์

087 289 8100

อีเมล์

-

ที่อยู๋

47/6 หมู่.1 ต,วังพญา อ,รามัน จ.ยะลา 95140

ประวัติ

จบการศึกษาระดับชั้น ประถมปีที่ 6 ทำงานเป็นเด็กส่งเครื่องมือในสถานประกอบการ และได้ลาออกจากงาน ต่อมาได้สมัครเข้ารับการฝึกอาชีพจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยะลา และได้ทำงานในสถานประกอบการ จนมีกิจการเป็นของตนเอง

จบแล้วไปทำอะไร

รับทำงานเชื่อมประกอบกระบะ, รถ ๑๐ ล้อ, ๖ ล้อ, รถกระบะบรรทุก, ทำช่วงล่างและรับงานเชื่อม-ซ่อมรถแบคโฮทั้งในและนอกสถานที่

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เป็นเจ้าของกิจการ โดยมีลูกน้อง 3 คน ชื่อสถานประกอบกิจการ ลีการช่าง ที่ตั้ง ๔๗/๖ หมู่ที่ ๑ ตำบล วังพญา ถนน - อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ ๙๕๑๔๐