การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ม.ค. 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

20 ม.ค. 2566

สาธิต/ฝึกอาชีพอิสระ เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

18 ม.ค. 2566 2

เพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน "การบังคับ และการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ"

18 ม.ค. 2566 1

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเชื่อมทิก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 230 แอมป์ และเครื่องเชื่อมมิก/แม๊ก ระบบอินเวอร์เตอร์ LCD Full Digital ขนาด 320 แอมป์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 ธ.ค. 2565 31

ประกาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

28 พ.ย. 2565 29

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ่าภายในอาคาร ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2565 30

ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาขอซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ย. 2565 32

ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด,พนักงานดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ และสวนหย่อม,พนักงานขับรถยนต์ และพนักงานรักษาความปลอดภัย

8 ก.ย. 2565 108

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

8 ก.ย. 2565 106

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 ส.ค. 2565 123

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 164

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 169

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขอซ่อมแซมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ม.ค. 2565 170

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: อบรมภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมอาเซียน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ