การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ตามระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

30 พ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันธรรมสวนะตาม โครงการสืบสานพระพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ รักษาศีลธรรม นำพาพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 พ.ย. 2566

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชุมทำความตกลงร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษาในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม"

24 พ.ย. 2566

ร่วมประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 พ.ย. 2566

โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับผู้ด้อยโอกาสในสังคม

24 พ.ย. 2566

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

24 พ.ย. 2566

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดอุตรดิตถ์

24 พ.ย. 2566

ร่วมประชุมสรุปการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยจากสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

16 พ.ย. 2566

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวามเป็นพระราชกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

16 พ.ย. 2566