การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงาน 2 สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.สุพรรณบุรี