การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2564

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  
วันนี้ (2 มี.ค.2564) นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ณ หอประชุมอาชาสีหมอก ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย  อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้แรงงานไทยตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีฝีมือได้มาตรฐาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการจ้างงานและสร้างรายได้ที่เหมาะสม
     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
    คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ทูลเกล้า ทูลกระหม่อม ถวายพระราชมัญญา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตรทรงเป็นพระบิดามาตรฐานแห่งการช่างไทย ด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการช่าง เป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่พระเยาว์ ทรงประดิษฐ์ของเล่น รวมทั้งเรือใบที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง และกังหันน้ำชัยพัฒนา พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/