การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ 27 ก.พ. 64

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ สุพรรณบุรี เริ่มนาที 26:10