การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบวุฒิบัตรฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

31 พ.ค. 2566

รอง ผวจ.สมุทร ปราการ ให้เกียรติเยี่ยมชม และให้กำลังใจ ผู้รับการฝึก กลุ่มเป้าหมายเฉพาะฯ โดย สพร.1 สมุทรปราการ

29 พ.ค. 2566

โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

29 พ.ค. 2566

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (280 ชั่วโมง) แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

26 พ.ค. 2566

กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 40/2566 สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

26 พ.ค. 2566

ฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ ณ วัดบางนางเพ็ง

26 พ.ค. 2566

พิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29

23 พ.ค. 2566

เยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิพระดาบส โรงเรียนพระดาบส สมุทรปราการ ณ โรงเรียนพระดาบส

22 พ.ค. 2566

พิธีปิดการฝึกอบรมประเภทการฝึกอาชีพเสริม (60 ชั่วโมง) สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 ณ กรมการขนส่งทหารเรือ

20 พ.ค. 2566