การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ

2 เม.ย. 2567

มอบวุฒิบัตร ฝึกอาชีพเสริมให้แก่ทหารกองประจำการ “หลักสูตร การเดินสายไฟฟ้าในบ้านพักอาศัย ” (60 ชม.)

1 เม.ย. 2567

เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม

26 มี.ค. 2567

ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

26 มี.ค. 2567

ประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 20/2567

12 มี.ค. 2567

หลักสูตรการทำเบเกอรี่ ให้กับกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด

12 มี.ค. 2567

เยี่ยมชม และให้กำลังใจผู้รับการฝึก

11 มี.ค. 2567

ร่วมรับฟังการสรุปตรวจของ สตง. ประจำปี 2566

8 มี.ค. 2567

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

4 มี.ค. 2567