การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างทำผลิตภัณฑ์จากไม้ 280 ปกติ 1 พฤศจิกายน 2564 30 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ปกติ 1 พฤศจิกายน 2564 30 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
3 ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ปกติ 1 พฤศจิกายน 2564 30 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
4 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ปกติ 1 พฤศจิกายน 2564 30 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร
5 ช่างควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกลึง CNC 280 ปกติ 1 พฤศจิกายน 2564 30 ธันวาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สมัคร