การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายอรรถพล - พูลสวัสดิ์

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554

เบอร์โทรศัพท์

081-4677086

อีเมล์

-

ที่อยู๋

ร้านไต๊การช่าง เลขที่ 67/1 ต. กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี

ประวัติ

เดิมเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนเข้ารับการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ หลักจากจบฝึกได้ลาออกจากบริษัทฯ ที่ทำงาน ไปเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ตามที่อยู่ข้างบน และจดทะเบียนพาณิชย์ในปี 2555 และได้ติดตั้งเครื่องรับล้างรถชนิดหยอดเหรียญ และรับงานกลึงต่างๆ

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดร้านชื่อ “ไต๊การช่าง” รับซ่อมรถจักรยานยนต์ รับล้างรถชนิดหยอดเหรียญ และรับงานกลึงต่างๆ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

เปิดร้านชื่อ “ไต๊การช่าง” รับซ่อมรถจักรยานยนต์ รับล้างรถชนิดหยอดเหรียญ และรับงานกลึงต่างๆ