การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
7 สาขาการเชื่อมทิกเหล็กกล้าแผ่นบาง.pdf 96 KB .pdf 395
9 สาขาการเชื่อมทิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง.pdf 96 KB .pdf 333
11 สาขาการเชื่อมมิกอะลูมิเนียมแผ่นบาง.pdf 96 KB .pdf 532
13 สาขาการเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง.pdf 96 KB .pdf 338
การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ.pdf 1,687 KB .pdf 954
การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์ ระดับกลาง.pdf 4,144 KB .pdf 439
การควบคุมการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยหุ่นยนต์.pdf 4,004 KB .pdf 561
การเชียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ.pdf 1,640 KB .pdf 565
การเชื่อมจุดด้วยความต้านทานในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์โดยหุ่นยนต์ ระดับกลาง... 3,873 KB .pdf 390
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต (เครื่องกัด) ระดับ2.pdf 2,735 KB .pdf 940
การใช้โปรแกรม Solidworks ช่วยในการออกแบบ.pdf 1,505 KB .pdf 779
การบำรุงเครื่องจักรเพื่อการผลิต.pdf 1,773 KB .pdf 950
เขียนแบบวิศวกรรม.pdf 1,465 KB .pdf 721
ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1.pdf 2,560 KB .pdf 556
ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1.pdf 2,609 KB .pdf 712