การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 69_File_5_File_คู่มือที่ 25 เงินอุดหนุนผู้ประกอบกิจการเกินกว่าร้อยละ 70 (N)_16072563094123__11112563153944_.pdf 614
26 69_File_5_File_คู่มือที่ 24 เงินอุดหนุนส่งเงินสมทบเข้ากองทุน (N)_16072563094123__11112563153108_.pdf 354
27 69_File_5_File_คู่มือที่ 23 เงินอุดหนุนกรมส่งไปทดสอบ (N)_16072563094123__11112563153002_.pdf 254
28 5_File_คู่มือที่ 22 เงินอุดหนุนผู้ผ่านการทดสอบ 100 คน (N)_16072563094751_.docx 200
29 69_File_5_File_คู่มือที่ 21 การให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ(N)_16072563094123__11112563152918_.pdf 334
30 69_File_5_File_คู่มือที่ 20 คนครัวบนเรือ (N)_16072563094123__11112563152800_.pdf 292
31 69_File_5_File_คู่มือที่ 19 เครื่องหมายจ้างงาน (N)_16072563094123__11112563152723_.pdf 158
32 69_File_5_File_คู่มือที่ 18 ใบแทนศูนย์ประเมิน (N)_16072563094123__11112563152652_.pdf 169
33 69_File_5_File_คู่มือที่ 17 ขอศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ_16072563094123__11112563152619_.pdf 171
34 69_File_5_File_คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (N)_16072563094750__11112563152543_.pdf 158
35 69_File_5_File_คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน(N)_16072563094123_ (1)_11112563152510_.pdf 181
36 69_File_5_File_คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (N)_16072563094123__11112563152422_.pdf 178