การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: สพร. 23 ปัตตานี ออกหน่วยให้บริการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลังน้ำลด