การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้