การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 13font_thai.zip 618
14 หลักสูตรยกระดับตามมาตรฐาน.PDF 416
15 สมุดบันทึกความก้าวหน้ารายบุคคล.PDF 809
16 คู่มือการฝึกตามความสามารถ ( CBT ).PDF 1324
17 วิธีกู้ข้อมูล.pdf 2490
18 วิธีแก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์ในแฟรชไดร์.pdf 1311
19 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์.ppt 1321
20 การต่อสาย LAN.doc 10528
21 การแก้ไขและซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง.doc 2988
22 108 ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์.doc 11337
23 “วิธีซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง.pdf 11292