การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการเก็บล็อกไฟล์.docx 4804
2 โปรแกรมรวมไฟล์ภาพเป็นPDF.rar 649
3 โปรแกรมปรับขนาดภาพ.rar 651
4 คู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training).PDF 885
5 ตัวอย่างเอกสารสรุปจบเตรียมฯ.rar 477
6 สุดยอดโปรแกรมที่ทุกคนตามหา ถอนรากถอนโคน Baidu PC Faster.docx 1158
7 Baidu_Block_Folder.zip 461
8 Baidu_Remover_v3.1.zip 462
9 คู่มือครูฝึก.rar 626
10 โปรแกรมสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF.rar 504
11 THSarabunIT๙.zip 483
12 คู่มือติดตั้ง font1.doc 1025