การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการเก็บล็อกไฟล์.docx 4911
2 โปรแกรมรวมไฟล์ภาพเป็นPDF.rar 676
3 โปรแกรมปรับขนาดภาพ.rar 671
4 คู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training).PDF 921
5 ตัวอย่างเอกสารสรุปจบเตรียมฯ.rar 501
6 สุดยอดโปรแกรมที่ทุกคนตามหา ถอนรากถอนโคน Baidu PC Faster.docx 1195
7 Baidu_Block_Folder.zip 483
8 Baidu_Remover_v3.1.zip 485
9 คู่มือครูฝึก.rar 647
10 โปรแกรมสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF.rar 528
11 THSarabunIT๙.zip 518
12 คู่มือติดตั้ง font1.doc 1061