การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการเก็บล็อกไฟล์.docx 4996
2 โปรแกรมรวมไฟล์ภาพเป็นPDF.rar 695
3 โปรแกรมปรับขนาดภาพ.rar 689
4 คู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training).PDF 945
5 ตัวอย่างเอกสารสรุปจบเตรียมฯ.rar 521
6 สุดยอดโปรแกรมที่ทุกคนตามหา ถอนรากถอนโคน Baidu PC Faster.docx 1223
7 Baidu_Block_Folder.zip 504
8 Baidu_Remover_v3.1.zip 504
9 คู่มือครูฝึก.rar 665
10 โปรแกรมสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF.rar 549
11 THSarabunIT๙.zip 539
12 คู่มือติดตั้ง font1.doc 1089