การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการเก็บล็อกไฟล์.docx 4726
2 โปรแกรมรวมไฟล์ภาพเป็นPDF.rar 628
3 โปรแกรมปรับขนาดภาพ.rar 635
4 คู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training).PDF 859
5 ตัวอย่างเอกสารสรุปจบเตรียมฯ.rar 460
6 สุดยอดโปรแกรมที่ทุกคนตามหา ถอนรากถอนโคน Baidu PC Faster.docx 1131
7 Baidu_Block_Folder.zip 440
8 Baidu_Remover_v3.1.zip 446
9 คู่มือครูฝึก.rar 607
10 โปรแกรมสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF.rar 484
11 THSarabunIT๙.zip 463
12 คู่มือติดตั้ง font1.doc 981