การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 สพร. 22 นครศรีธรรมราช ประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

1 มี.ค. 2567

รับสมัครฝึกอบรม ยกระดับฝีมือแรงงานหลักสูตร"บาร์เทนเดอร์" 30 ชม. ระหว่างวันที่ 18 - 21 มีนาคม 2567

29 ก.พ. 2567

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรช่างอเนกประสงค์

29 ก.พ. 2567

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1

29 ก.พ. 2567

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2567

29 ก.พ. 2567

พัฒนากลุ่มสตรีวัยแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ

5 ก.พ. 2567

สพร.22 นครศรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม

31 ม.ค. 2567

สพร.22 นครศรีธรรมราช จับมือวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานช่างสีรถยนต์

30 ม.ค. 2567

ผอ.สพร.22 นครศรี ร่วมประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1

30 ม.ค. 2567