การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายปราโมทย์ - ปราณีตพลกรัง 0872477100@gmail.com หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ปี พ.ศ. 2542 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา
นายภาคิน - บ.ป.สูงเนิน 100003296505210@facebook.com ปี พ.ศ. 2540 ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก สพภ.5 นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2552 ฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้า จาก สพภ.5 นครราชสีมา