การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายปราโมทย์ - ปราณีตพลกรัง

หลักสูตรที่จบ

หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ปี พ.ศ. 2542 จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์

0872477100

อีเมล์

0872477100@gmail.com

ที่อยู๋

เลขที่ 207 ม.3 ต.บึงอ้อ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ประวัติ

นายปราโมทย์ ปราณีตพลกรัง อายุ 32 ปี

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดกิจการซ่อมรถยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

กิจการมีความมั่นคง มีรายได้ประมาณ 30,000 - 40,000 บาทต่อเดือน