การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
2 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2566 4 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม