การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายภาคิน - บ.ป.สูงเนิน

หลักสูตรที่จบ

ปี พ.ศ. 2540 ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก สพภ.5 นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2552 ฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้า จาก สพภ.5 นครราชสีมา

เบอร์โทรศัพท์

0883694822

อีเมล์

100003296505210@facebook.com

ที่อยู๋

เลขที่ 88 ซ.มุขมนตรี 22 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ประวัติ

ปี พ.ศ. 2540 ฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จาก สพภ.5 นครราชสีมา ปี พ.ศ. 2552 ฝึกอบรมหลักสูตรช่างไฟฟ้า จาก สพภ.5 นครราชสีมา

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดกิจการของตนเอง ร้าน 88 มอเตอร์ บริการงานไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม กิจการเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ

ประสบความสำเร็จอย่างไร

บริการงานไฟฟ้า ไฟฟ้าควบคุม กิจการเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000 - 70,000 บาท