การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ_comp.rar 71
2 คู่มือประกันคุณภาพมาตรฐาน อัพเดท ณ 15 กพ 66.rar 49
3 เล่มคู่มือการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตา.rar 55
4 หนังสือ กรม มาตรการ.pdf 2561
5 คู่มือประชาชนการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.docx 6357
6 S__7888940.jpg 466
7 S__7847942.jpg 418
8 S__7888939.jpg 411
9 S__7847942.jpg 415
10 ปก.pdf 908
11 คู่มือ4.pdf 1701
12 คู่มือ3.pdf 8928