การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

10 มิ.ย. 2565 27

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565

5 พ.ค. 2565 46

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565

28 เม.ย. 2565 46

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

3 มี.ค. 2565 90

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน ประจำปี พ.ศ.2564

8 ก.พ. 2565 112

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565

3 ก.พ. 2565 85

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

6 ม.ค. 2565 114

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

7 ธ.ค. 2564 105

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

2 พ.ย. 2564 105

รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564

1 ต.ค. 2564 178

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ติดตามการมีงานทำ สาขา ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ