การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นายสถิต - ชัยมงคล - เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้านและการพาณชย์ขนาดเล็ก จบฝึกปี 2548
นายขุนแสน - ยืนยง - เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ จำนวน 980 ชั่วโมง จบฝึกปี พ.ศ.2556
น.ส.ปรานอม - โยชนะ - เตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานนวดแผนไทย จบฝึกปี พ.ศ.2554
น.ส.กัญญาลักษณ์ - ขันทอง - เตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานนวดแผนไทย จบฝึกปี พ.ศ.2554