การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายสถิต - ชัยมงคล

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศในบ้านและการพาณชย์ขนาดเล็ก จบฝึกปี 2548

เบอร์โทรศัพท์

085-4020356

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 155 ม.3 ต.ถ่ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ประวัติ

เกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 วุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดธุรกิจส่วนตัว"ร้านสายฟ้าแอร์ และเป็นวิยากรภายนอก" ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

สามารถนำความรู้ ความสามารถไปประกอบอาชีพส่วนตัว เปิดกิจการร้านแอร์ ดำเนินการในด้านการซ่อม ติดตั้ง จำหน่าย เครื่องทำความเย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้า