การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

นายขุนแสน - ยืนยง

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ จำนวน 980 ชั่วโมง จบฝึกปี พ.ศ.2556

เบอร์โทรศัพท์

080-0269519

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 167 ม.9 ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ประวัติ

เกิดวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) สาขา -

จบแล้วไปทำอะไร

กำลังศึกษาต่อในระดับ ปวช. วิทยาลัยเทคนิคกกำแพงเพชร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

ร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขา เทคโนโลยีงานเชื่อม "ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1"