การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

สถานประกอบกิจการดีเด่น

ชื่อ - นามสกุล

น.ส.กัญญาลักษณ์ - ขันทอง

หลักสูตรที่จบ

เตรียมเข้าทำงาน สาขา พนักงานนวดแผนไทย จบฝึกปี พ.ศ.2554

เบอร์โทรศัพท์

083-8738642

อีเมล์

-

ที่อยู๋

บ้านเลขที่ 71/5 ม.3 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ประวัติ

เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2513 วุฒิการศึกษาสูงสุด มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) สาขา วิทย์-คณิต

จบแล้วไปทำอะไร

เปิดธุรกิจส่วนตัว"ร้านนวดกัญญาลักษณ์นวดแผนไทย และเป็นวิยากรภายนอก" ของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร

ประสบความสำเร็จอย่างไร

มีความสามารถในการเปิดธุรกิจส่วนตัว สามารถเลี้ยงตนเองได้อย่างดี