.

ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกิ่งก้อย-น้อยสะปุ๋ง

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
สมัครสมาชิก จดจำรหัส | ลืมรหัสผ่าน ?