การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ผู้ที่เข้าร่วม ผู้ที่ผ่าน โครงการพัฒนานฝี.csv 67
2 ผู้ที่เข้าร่วม ผู้ที่ผ่าน โครงการพัฒนานฝี.xlsx 60
3 บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) จังหวัดตราด.xlsx 55
4 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน.csv 66
5 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน.xlsx 63
6 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management - KM) ปี 2558.pdf 74