การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ผู้ที่เข้าร่วม ผู้ที่ผ่าน โครงการพัฒนานฝี.csv 34
2 ผู้ที่เข้าร่วม ผู้ที่ผ่าน โครงการพัฒนานฝี.xlsx 34
3 บัญชีข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) จังหวัดตราด.xlsx 22
4 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน.csv 34
5 โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน.xlsx 36
6 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management - KM) ปี 2558.pdf 42