การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งบทดลอง สนพ.ตราด 2565

17 ต.ค. 2565

รายละเอียดประกอบบัญชี งบทดลอง 2565

17 ต.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมาย

21 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด ร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร

25 พ.ค. 2565

สนพ.ตราด จัดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

25 พ.ค. 2565

รายงานผลการปฏิบัติงานปี 64

30 มี.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต

24 มี.ค. 2565