การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

25 พ.ค. 2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

24 พ.ค. 2567

แนวทางการดำเนินการออกเอกสารประจำตัวของแรงงานสัญชาติลาวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

2 เม.ย. 2567

การนำเข้าแรงงานกัมพูชามาทำงานในประเทศตาม MOU ผ่านระบบ www.cambodia-doe.com

2 เม.ย. 2567

การปรับปรุงข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566

2 เม.ย. 2567

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว (จำนวน 276 สาขา)

6 มี.ค. 2567

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว (จำนวน 276 สาขา)

6 มี.ค. 2567

ประกาศ !! อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 129 สาขา

14 ก.พ. 2567

คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ

14 ก.พ. 2567