การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก "Green Cooling Initiative (GCI) III"

รายละเอียดวีดีทัศน์ :