การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนพ.สมุทรสงคราม นำภารกิจของหน่วยงาน ออกให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

19 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 20 คน

19 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนหลัง

18 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบ zoom

17 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 จังหวัดสมุทรสงคราม

12 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

12 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม ร่วมตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน

11 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการสนับสนุนการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง)

9 เม.ย. 2567

สนพ.สมุทรสงคราม เป็นวิทยากรให้คำแนะนำอาชีพสำหรับการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับผู้บำบัดยาเสพติด

4 เม.ย. 2567