การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
2 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 18 ปกติ 26 มิถุนายน 2566 28 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
3 ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 28 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
4 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
5 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม