การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การทำขนมฟิวชั่น(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 1 กรกฎาคม 2567 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
2 การประกอบอาหารนานาชาติเพื่อธุรกิจร้านอาหารคาเฟ่(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 15 กรกฎาคม 2567 19 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
3 การสร้างการบริการที่ประทับใจ(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 16 กรกฎาคม 2567 25 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
4 การนวดหินร้อน(เฉพาะผู้ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) 30 ปกติ 20 กรกฎาคม 2567 28 กรกฎาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
5 การประกอบอาหารไทยประยุกต์(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 30 กรกฎาคม 2567 3 สิงหาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม