การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การนวดอโรมา(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 11 กุมภาพันธ์ 2566 25 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
2 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
3 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 กุมภาพันธ์ 2566 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
4 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 18 ปกติ 22 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
5 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 6 มีนาคม 2566 10 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
6 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 13 มีนาคม 2566 17 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
7 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 20 มีนาคม 2566 24 มีนาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมระดับ1 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 7 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
9 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 17 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
10 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแปรรูป(เฉพาะผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป) 18 ปกติ 19 เมษายน 2566 21 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
11 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 24 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
12 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 18 ปกติ 26 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
13 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 9 พฤษภาคม 2566 11 พฤษภาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
14 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (เฉพาะกลุ่ม นร. ม.3 ที่ไม่ได้เรียนต่อในระบบ อายุ 15-25 ปี) 280 ปกติ 1 มิถุนายน 2566 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
15 การนวดหน้าเพื่อความงาม(เฉพาะแรงงานภาคการท่องเที่ยว) 30 ปกติ 3 มิถุนายน 2566 17 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
16 บาริสต้ามืออาชีพ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
17 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร(เฉพาะแรงงานในสถานประกอบกิจการ) 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
18 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
19 การประกอบขนมอบ(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
20 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า(เฉพาะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ) 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เต็ม
21 ธุรกิจอาหารกล่องเดลิเวอรี่(เฉพาะแรงงานนอกระบบ) 18 ปกติ 11 กรกฎาคม 2566 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
22 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(เฉพาะผู้สูงอายุ) 18 ปกติ 18 กรกฎาคม 2566 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร
23 การทำเบเกอรี่ฟิวชั่น(เฉพาะแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว) 30 ปกติ 26 กรกฎาคม 2566 30 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม สมัคร