การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือเเรงงาน ประเด็นกองทุนพัฒนาฝีมือเเรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :