การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ทดสอบมาตรฐานฯ ช่างแอร์

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สนพ.สมุทรสงคราม คุมเข้ม! ทดสอบ ช่างแอร์

วันนี้ (15 ก.ค. 60) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม (สนพ.สมุทรสงคราม) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก (ช่างแอร์) ระดับ 1 จำนวน 17 คน ณ โรงฝึกงานช่างเครื่องปรับอากาศฯ สนพ.สมุทรสงคราม เพื่อยกระดับช่างแอร์ ให้สามารถพัฒนาความรู้ ทักษะของตนให้มีมาตรฐาน ใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัย และการบริการที่ดีต่อลูกค้า