การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : พ.ร.บ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557