การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : โครงการประชารัฐ สร้างความปลอดภัยโรงเรียน ศพจ.สมุทรสงคราม : SPs CABLE TV

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ภาพข่าว เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านต้นลำแพน ซึ่งเป็น 1 ใน 13 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
ขอบคุณภาพข่าวจาก : SPs CABLE TV