การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ครัวไทย รุ่น 2 ศพจ.สมุทรสงคราม : Sps CABLE TV

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ภาพข่าวการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ในระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2559 ณ ห้องฝึกอบรมครัวไทย 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ขอบคุณภาพข่าวจาก : SPs CABLE TV