การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : Thai DSD สถานีแรงงาน ตอน มาตรฐานชีวิตที่ดีกว่ากับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :