การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : 1 วันแรงงานแห่งชาติ

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ร่วมเชิดชูแรงงานไทย พร้อมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าผ่านพ้นวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน