การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม 28-31032559 ครัวไทย ep2

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

ซักถามความรู้สึกของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ประกอบอาหารรองรับครัวไทยสู่ครัวโลก ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2559 ณ ห้องฝึกอบรมครัวไทย ศูนย์พัฒนามือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม