การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

23 ต.ค. 2565 00:00:00

...
...
...
วันนี้ (23 ตุลาคม 2565) เวลา 8.00 น.นางอัมพวรรณ พิทักษ์เฉลิมวงศ์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติไทย และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2565 โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
 
ทั้งนี้ วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสำคัญ และเป็นวันหยุดราชการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ทรงวางรากฐานการปกครองของประเทศไทย ยกเลิกระบบทาส ไพร่ รวมถึงการปฏิรูประเบียบบริหารราชการ การศึกษา การคมนาคม การสุขาภิบาล การสงครามและการเสียดินแดน การเสด็จประพาส การศาสนา การวรรณคดี