การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ประชาสัมพันธ์สื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติและผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศโลก

รายละเอียดวีดีทัศน์ :