การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : มหกรรม Skill Expo "พลิกโฉมการพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่"

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

วันที่ 4 กันยายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการมหกรรม Skill Expo ครั้งที่ 9 ส่งท้ายที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด นายวิระ อุ่นอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร กล่าวรายงาน และนายสมชาติ สุภารี ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครร่วมงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร