การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : “เงินกู้เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน” กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :