การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBD

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 CBD

ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2565

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร