การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : เงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

นายจ้างเฮ "กพร." ขยายโปรเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานดอกเบี้ย 0% ยาวถึงปี 66