การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

กิจกรรม /ความร่วมมือเชิงบูรณาการ/พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545